Gå en första hjälpen utbildning och skapa en tryggare och säkrare arbetsplats | Yoloo

En skada eller olycka kan förändra hela tillvaron på en sekund och innebära livsfara för den som drabbas. Att vara rätt förberedd i form av utbildning och utrustning är därför A och O för en trygg vardag – inte bara när det kommer till hemmet, utan också på arbetsplatsen.

Oavsett om du arbetar inom industri och bygg eller framför skrivbordet på ett kontor kan olyckshändelser i form av bränder, explosioner eller arbetsrelaterade personskador uppstå. Då gäller det att alla som befinner sig i byggnaden är rätt förberedda och vet vad som behöver göras. Vid exempelvis en brand är det viktigt med lättillgängliga nödutgångar och en plan för var alla ska samlas, men också att lokalen är rätt utbyggd och utrustad för att förhindra att branden sprider sig vidare. En liten eldsvåda kan med lite tur hinna släckas med hjälp av brandsläckare eller sprinklers och kan därför vara skillnaden mellan små skador och total förödelse. Om någon istället skulle skadas på arbetsplatsen är det viktigt att ha ett första-hjälpen-kit nära tillhands och att kollegorna har gått en första hjälpen utbildning.

Boka en första hjälpen utbildning för företag

Idag finns det många företag som utbildar i första hjälpen för att både privatpersoner och verksamheter ska ha rätt kunskap om olyckan är framme. Kika runt på internet för att hitta ett utbildningsföretag i din närhet och boka sedan en första hjälpen utbildning för ditt företag så att alla på arbetsplatsen ska kunna känna att de vet hur de ska agera i en nödsituation. Det är helt klart värt sin investering att avsätta några timmar där personalen får lära sig hur de ska hantera olika nödsituationer. Det kan handla om alltifrån HLR till vad man ska göra om någon får en allvarlig allergisk reaktion.

Det finns dels första hjälpen utbildning anpassad för vuxna, men det går även att boka kurser som fokuserar på livräddning på barn. Vilket upplägg som passar dig och din verksamhet bäst beror helt enkelt på vilka personer som befinner sig i byggnaden och vilka som kan komma på besök. Allra bäst är förstås att gå en första hjälpen utbildning anpassad både för vuxna och barn för att vara redo i situationer även utanför jobbet. Exempelvis i hemmet eller om något skulle hända när du går på stan eller befinner dig på en restaurang. Ju fler personer som vet hur man utövar HLR och som har gått en första hjälpen utbildning, desto större chans att rädda livet på personer som befinner sig i nöd. Att vara utbildad och veta vad man ska göra ger dessutom ett självförtroende som ökar chanserna för att man ska våga ingripa och ta för sig om man hamnar i händelsernas centrum. Lycka till!