Att äga en pool är lite som att vara en kemist. Du måste bland annat säkerställa att vattnet i poolen varken är för surt eller för alkaliskt. Detta gör du genom att först och främst mäta vattnets pH-värde. Därefter finns det olika åtgärder du kan utföra. Även för att testa pH-värdet finns det flera metoder att använda sig av. En metod är att använda sig av pH-stickor. Idag är det dock fler som väljer att använda en digital vattentestare för pool.

Vad är rätt pH-värden?

När du mäter vattnets pH-värde kommer du att få ett värde mellan 0 och 14. Att få 0 eller 14 är i princip omöjligt eftersom det betyder att vattnet är extremt surt eller basiskt. En pool ska ha ett värde mellan 7,2 och 7,6, det vill säga lite alkaliskt. Basiskt och alkaliskt är samma sak. För att reglera vattnets pH-värde finns det flera smarta pooltillbehör.

Varför ska jag ha rätt pH-värde?

Det finns flera anledningar till detta. Först och främst är det skönare att bada i vatten som har rätt pH-värden. Om vattnet är för surt eller för basiskt kommer det att kännas obehagligt. Surt vatten kan till och med missfärga badkläderna. Dessutom behöver pH-värdet vara inom vissa gränsvärden för att desinfekteringen ska fungera. En vattentestare till pool är ett ovärderligt verktyg, oavsett om du väljer en digital sådan eller en analog.

För högt pH-värde

Allt som hamnar ovanför 7,6 anses vara för högt. Detta kan du även notera genom att lägga märke till olika saker. Är vattnet grumligt, finns det rostangrepp på olika delar eller märker du att de som badar får grönt hår är sannolikheten stor att poolen har ett högt pH-värde. Det är alltid värt att använda din vattentestare i din pool för att säkerställa att pH-värdet är rätt. Högt pH-värde kan även leda till algbildning.

För lågt pH-värde

Ett lågt pH-värde innebär att vattnet är surt. Detta kan också skada både tillbehör och utrustning. Dessutom kommer vattnet att irritera både hud och ögon, samt eventuellt orsaka korrosionsskador på poolen. Oavsett om du använder en digital vattentestare till pool eller en analog sådan, exempelvis en sticka, måste du vanligtvis även följa upp testet med någon form av korrigering. Det finns flera sätt att justera poolens pH-värde, från automatiska dosor till olika pulver och andra bra tillbehör. Kom ihåg att pH-värdet inte är det enda värdet du behöver ha koll på. Med smarta pooltillbehör kan du även undersöka poolen alkalinitet, bekämpa algbildning och på andra sätt vårda din pool. Se alltid till att följa eventuella instruktioner som följer med när du köper olika testare och pH-regulatorer.