Skapa en säkrare arbetsplats - investera i utrymningstrappa, brandskydd, första-hjälpen-kit m.m | yoloo

Äger du en byggnad eller är ansvarig för säkerheten på ett företag är det viktigt att se över hur du på bästa sätt kan öka både trygghet och hälsa hos personerna som befinner sig där. Om något skulle hända är det nämligen otroligt viktigt att alla i byggnaden vet vart de ska ta vägen och att de kan ta sig ut på ett snabbt och säkert sätt. Det är också viktigt att rätt utrustning finns på plats om skador skulle uppstå på arbetsplatsen.

Innan du börjar fundera över hur många brandsläckare du ska beställa eller vilken modell av utrymningstrappa du ska välja gäller det att först och främst ta fram en säkerhetsplan för dina anställda. Redan i planerings- och byggnadsfasen av fastigheten ska man ha haft säkerhet och utrymningsvägar i åtanke och byggt på ett sätt att om en eventuell brand skulle uppstå ska den ha svårt att sprida sig vidare. Dessutom är det viktigt att ta fram en utrymningsplan som alla är medvetna om som talar om vad som gäller om det skulle inträffa en olycka. Byggnadskonstruktion och säkerhetsplaner är något som ständigt måste ses över och förbättras enligt de krav och regelverk som finns uppsatta. När detta är under kontroll kan du börja titta på materiella ting som kan förbättra säkerheten ytterligare, såsom första-hjälpen-kit, brandvarnare och utrymningstrappa till bra pris.

Utrymningtrappa

En utrymningstrappa kan ha olika mått, konstruktion och vara tillverkade i olika material, men en sak har de gemensamt – att underlätta för snabb och effektiv utrymning. Om till exempel en brand eller gasläcka skulle uppstå på en arbetsplats är det viktigt att samtliga personer som befinner sig i byggnaden kan ta sig ut, även om de befinner sig på de övre våningsplanen. Dessa monteras på utsidan av byggnaden för att minska risken för inandning av rök eller skadliga ämnen, vilket kan ske om man tvingas utrymma via inomhusvägar. Kontakta en återförsäljare som kan hjälpa dig att montera en utrymningstrappa med rätt mått och konstruktion för din fastighet.

Brandskyddsprodukter

Vid brand är det också viktigt att ha investerat i produkter som kan hjälpa till att minska skadorna. Brandsläckare ska alltid finnas till hands på en plats där den är väl synlig och brandvarnare ska sitta placerade med jämna mellanrum i fastigheten. Dessa kan vara avgörande för att eventuell utrymning ska kunna ske i tid genom att varna personerna i byggnaden om att en brand uppstått.

Första-hjälpen-kit

Självklart ska det också finnas ett första-hjälpen-kit i byggnaden med alltifrån bandage och plåster till sårrengöring och brandfiltar. På så sätt kommer du och dina kollegor alltid vara rätt förberedda om någon skulle skada sig.

Hitta första-hjälpen-kit, brandskyddsprodukter och utrymningstrappa till bra pris hos en professionell återförsäljare idag och gör din byggnad till en trygg och säker plats!